RADCA PRAWNY

Szczepan Iwan

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 2000-2004 odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu. W 2004 r. złożył egzamin radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu.

Wspólnik w Kancelarii od 2005r.

Specjalizuje się w zakresie prawa cywilnego, handlowego i prawa pracy. Posiada szerokie doświadczenie w obsłudze spółek prawa handlowego.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Kontakt:

691 502 405

si@krpiwan.pl

RADCA PRAWNY

Maria Cap

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1978-1981 odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Komisji Arbitrażowej w Opolu. W 1981 r. złożyła egzamin radcowski przed Okręgową Komisją Arbitrażową w Opolu i została wpisana na listę radców prawnych. Od czasu, gdy zgodnie z Ustawą o radcach prawnych listy radców prowadzą Izby Okręgowe, jest wpisana na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu.

Maria Cap posiada szerokie i wieloletnie doświadczenie zawodowe, które zdobywała świadcząc usługi w spółdzielniach, jednostkach samorządu terytorialnego, spółkach prawa handlowego oraz w administracji publicznej, gdzie była członkiem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, pełniła również funkcję zastępcy Przewodniczącego Komisji Orzekającej w Sprawach Naruszenia Dyscypliny Finansów Publicznych w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu, a ostatnio zatrudniona jest na stanowisku Radcy Prawnego w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.

W 1989 r. była jednym z założycieli pierwszej Kancelarii Radców Prawnych na terenie Opola. Od tego czasu zawód radcy prawnego wykonuje także w kancelarii.

Specjalizuje się w zakresie prawa cywilnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa administracyjnego, prawa handlowego oraz prawa publicznego. W trakcie swojej dotychczasowej praktyki zawodowej spotyka się z różnymi sprawami wymagającymi wiedzy także z innych dziedzin prawa. Autorka wielu publikacji o tematyce finansów publicznych.

Kontakt:

691 502 406

mc@krpiwan.pl

RADCA PRAWNY

Maciej Buczek

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 2006-2009 odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu. Od 2010 roku jest radcą prawnym, wpisanym na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu. Posługuje się językiem francuskim. W latach 2005-2016 pracował w Opolskim Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Wspólnik w Kancelarii od 2019 r.

Specjalizuje się w zakresie prawa rolnego, administracyjnego, cywilnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Posiada szerokie doświadczenie w obsłudze mechanizmów wsparcia w ramach środków finansowych z Unii Europejskiej.

Kontakt:

604 895 366

ADWOKAT

Tomasz Orgacki

Ukończył w roku 2012 studia magisterskie w trybie stacjonarnym na Uniwersytecie Opolskim na kierunku Prawo. W 2012 r. zdał egzamin wstępny na aplikację adwokacką. W latach 2013 – 2015 odbywał aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Opolu. W trakcie aplikacji nabywał doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa karnego, rodzinnego, administracyjnego oraz cywilnego.

Kancelarie, z którymi współpracował w tym czasie, cieszą się uznaniem na lokalnym rynku usług prawniczych oraz legitymują się wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu różnego typu spraw. W roku 2016 mgr Tomasz Orgacki zdał egzamin adwokacki. W lipcu 2016 r. adwokat Tomasz Orgacki został wpisany na listę adwokatów w Izbie Adwokackiej w Opolu.

Wspólnik w Kancelarii od 2019 r.

Specjalizuje się w zakresie prawa karnego, rodzinnego oraz cywilnego.

Kontakt:

605 475 929

t.orgacki@gmail.com

Krp Maria Cap, Szczepan Iwan, Maciej Buczek i Tomasz Orgacki© 2020 wszystkie prawa zastrzeżone