Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.  W 2020 roku ukończyła studia prawnicze przystępując do  obrony pracy magisterskiej pt. „Prawno-administracyjne aspekty wykorzystania technologii blockchain w księgach wieczystych”.
W styczniu 2021 roku rozpoczęła aplikację radcowską przy Izbie Radców Prawnych w Opolu.
Posługuje się językiem angielskim.