Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. W2020 roku ukończyła studia prawnicze przystępując do obrony pracy magisterskiej pt. „Prawno-administracyjne aspekty wykorzystania technologii blockchain w księgach wieczystych ”.W styczniu 2021 roku rozpoczęła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu. Posługuje się językiem angielskim.