Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. W 2019 roku ukończyła studia prawnicze przystępując do  obrony pracy magisterskiej pt. „Przestępstwo zgwałcenia w polskim prawie karnym”. W styczniu 2021 roku rozpoczęła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu. Posługuje się językiem angielskim.