Świadczymy kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa spółek na rzecz krajowych i zagranicznych podmiotów, obejmującą w szczególności:

  • doradztwo prawne przy tworzeniu spółek handlowych oraz spółek cywilnych,
  • pomoc przy przekształceniu, łączeniu, podziale oraz likwidacji spółek, w tym przygotowywanie całości dokumentów dla tych celów,
  • pomoc przy uzyskaniu stosownych zezwoleń lub koncesji na podjęcie działalności gospodarczej,
  • doradztwo prawne w związku ze zmianami struktury właścicielskiej spółek, w tym przygotowywanie umów nabycia udziałów lub akcji,
  • uczestnictwo w posiedzeniach organów spółek kapitałowych oraz prowadzenie obsługi prawnej Zarządu i Rady Nadzorczej,
  • opracowywanie dokumentów związanych z rejestracją zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • przygotowanie projektów umów spółki (statutów), regulaminów i porozumień wspólników,
  • sporządzanie opinii prawnych w pełnym zakresie czynności związanych z funkcjonowaniem spółek.