W zakresie prawa rodzinnego doradzamy i przygotowujemy projekty umów majątkowych małżeńskich. Nadto zapewniamy doradztwo, zastępstwo procesowe i sporządzanie pism procesowych m.in. w postępowaniach :

  • o rozwód i unieważnienie małżeństwa;
  • o separację;
  • o przysposobienie;
  • związanych z wykonywaniem władzy rodzicielskiej;
  • o zniesienie wspólności majątkowej małżonków i podział majątku wspólnego małżonków;
  • o alimenty;
  • o zaprzeczenie ojcostwa i unieważnienie uznania dziecka;
  • o ubezwłasnowolnienie.