Ukończył w roku 2012 studia magisterskie w trybie stacjonarnym na Uniwersytecie Opolskim na kierunku Prawo. W 2012 r. zdał egzamin wstępny na aplikację adwokacką. W latach 2013 – 2015 odbywał aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Opolu. W trakcie aplikacji nabywał doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa karnego, rodzinnego, administracyjnego oraz cywilnego.

Kancelarie, z którymi współpracował w tym czasie, cieszą się uznaniem na lokalnym rynku usług prawniczych oraz legitymują się wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu różnego typu spraw. W roku 2016 mgr Tomasz Orgacki zdał egzamin adwokacki. W lipcu 2016 r. adwokat Tomasz Orgacki został wpisany na listę adwokatów w Izbie Adwokackiej w Opolu.

Wspólnik w Kancelarii od 2019 r.

Specjalizuje się w zakresie prawa karnego, rodzinnego oraz cywilnego.