W ramach windykacji należności na etapie przedprocesowym sporządzamy wezwania do zapłaty, negocjujemy i przygotowujemy ugody oraz porozumienia z dłużnikami dotyczące terminów i warunków spłaty zadłużenia. W sytuacji, gdy dłużnik nie reguluje dobrowolnie należności, reprezentujemy naszych Klientów na etapie sądowym przygotowując pozwy oraz pisma procesowe w celu uzyskania tytułu egzekucyjnego, a po prawomocnym zakończeniu postępowania sądowego zastępujemy wierzyciela przed organami egzekucyjnymi.