Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.
W 2017 r. zdała egzamin wstępny na aplikację radcowską. Od 2018 r. odbywa aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu.
W 2020 r. ukończyła studia podyplomowe z zakresu Prawa Zamówień Publicznych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.
Biegle posługuje się językiem angielskim.