Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Otrzymała Stypendium Rektora Uniwersytetu Opolskiego za wyróżniające wyniki w nauce. W 2017 r. zdała egzamin wstępny na aplikację radcowską. W trakcie aplikacji zdobywała doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, administracyjnego i karnego. W 2021 r. została wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Opolu. W 2020 r. ukończyła studia podyplomowe z zakresu Prawa Zamówień Publicznych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Z Kancelarią jest związana od 2017 r.
Biegle posługuje się językiem angielskim, posiada certyfikat językowy Certificate in Advanced English (CAE). Specjalizuje się przede wszystkim w prawie cywilnym, rodzinnym i gospodarczym.