Prowadzimy sprawy z zakresu szeroko pojętej administracji ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących gospodarki nieruchomościami, prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w występowaniu w charakterze pełnomocników procesowych przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Reprezentujemy Klientów przed organami administracji rządowej i samorządowej wszystkich szczebli. Sporządzamy wnioski, ponaglenia, odwołania oraz skargi.