Od 2017 Kancelaria świadczy usługi pomocy prawnej dla „frankowiczów” czyli osób, które zawarły umowę kredytu denominowanego lub indeksowanego do waluty CHF.

Podstawowym celem działań Kancelarii jest uzyskanie rozstrzygnięcia sądu w przedmiocie stwierdzenia nieważności umowy kredytowej z uwagi na zawarte w niej klauzule niedozwolone (abuzywne) bądź wyeliminowanie z umowy „franka szwajcarskiego” ze skutkiem od dnia podpisania umowy tzw. „odfrankowienie kredytu.

W pierwszej kolejności zespół prawników naszej Kancelarii analizuje umowę kredytową wraz
z załącznikami, regulaminem oraz aneksami. Po analizie umowy dokonujemy oceny w zakresie zasadności powództwa przeciwko bankowi i szans na „odfrankowienie kredytu” czy unieważnienie umowy kredytowej. Przedstawimy ścieżkę działania oraz konsekwencje przyjętej strategii procesowej. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie. Posiadamy doświadczenie w sporach z wieloma bankami, w szczególności MBank, Millenium, BPH (dawny GE Money Bank), Getin Bank i inne.