Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1978-1981 odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Komisji Arbitrażowej w Opolu. W 1981 r. złożyła egzamin radcowski przed Okręgową Komisją Arbitrażową w Opolu i została wpisana na listę radców prawnych. Od czasu, gdy zgodnie z Ustawą o radcach prawnych listy radców prowadzą Izby Okręgowe, jest wpisana na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu.
Maria Cap posiada szerokie i wieloletnie doświadczenie zawodowe, które zdobywała świadcząc usługi w spółdzielniach, jednostkach samorządu terytorialnego, spółkach prawa handlowego oraz w administracji publicznej, gdzie była członkiem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, pełniła również funkcję zastępcy Przewodniczącego Komisji Orzekającej w Sprawach Naruszenia Dyscypliny Finansów Publicznych w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu, a także była zatrudniona na stanowisku Radcy Prawnego w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.
W 1989 r. była jednym z założycieli pierwszej Kancelarii Radców Prawnych na terenie Opola. Od tego czasu zawód radcy prawnego wykonuje także w kancelarii.
Specjalizuje się w zakresie prawa cywilnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa administracyjnego, prawa handlowego oraz prawa publicznego. W trakcie swojej dotychczasowej praktyki zawodowej spotyka się z różnymi sprawami wymagającymi wiedzy także z innych dziedzin prawa. Autorka wielu publikacji o tematyce finansów publicznych.