Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Maria Cap, Szczepan Iwan, Maciej Buczek i Tomasz Orgacki spółka cywilna w Opolu powstała w 2019 roku z połączenia Kancelarii prowadzonej wcześniej przez radców prawnych Marię Cap i Szczepana Iwana, radcę prawnego Macieja Buczka oraz adwokata Tomasza Orgackiego.

Zdobyte przez wspólników doświadczenie w pracy zawodowej oraz zespół prawników współtworzących Kancelarię powoduje, iż świadczymy pomoc prawną na rzecz osób fizycznych, prawnych oraz podmiotów nie posiadających osobowości prawnej w bardzo szerokim zakresie, dbając jednocześnie o wysoki poziom świadczonych usług.

Główne obszary naszej działalności to przede wszystkim kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców oraz zastępstwo procesowe w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa handlowego, prawa rodzinnego, prawa administracyjnego, prawa zamówień publicznych oraz prawa podatkowego.

Przy wykonywaniu usług, w zakresie w jakim jest to niezbędne i uzasadnione potrzebami klienta, korzystamy z pomocy współpracujących z nami notariuszy, rzeczoznawców, doradców podatkowych i tłumaczy, zarówno w kraju jak i za granicą.