Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 2000-2004 odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu. W 2004 r. złożył egzamin radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu.

Wspólnik w Kancelarii od 2005r.

Specjalizuje się w zakresie prawa cywilnego, handlowego i prawa pracy. Posiada szerokie doświadczenie w obsłudze spółek prawa handlowego.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Kontakt:

691 502 405

si@krpiwan.pl